Gia sư giỏi Đại học Quốc gia Hà Nội – Đại học Ngoại ngữ chuyên dạy kèm môn Tiếng Anh

Là Sinh viên khoa Sư phạm Tiếng Anh trường ĐH QGHN – ĐH Ngoại ngữ
Sống tại sô 59 ngõ 2 Phạm Thận Duật – Cầu Giấy – Hà Nội
Điểm phẩy trung bình lớp 10 và 11 trên 9 phẩy, lớp 12 là 10 phẩy. Lớp 12 tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình môn Tiếng Anh và đạt giải nhì với 16.7/20 điểm. Đỗ Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQG HN năm 2017 với 36.75 điểm (9.8 điểm Tiếng Anh)